​تعمیرگاه تخصصی گیربکس اتوماتیک کوروش

سرویس دوره ای گیربکس اتوماتیک

سرویس های دوره ای گیربکس اتوماتیک، از جمله خدمات ارائه شده توسط مجموعه کوروش است که برای تمامی خودروهای اتوماتیک داخلی و خارجی صورت میگیرد.

سرویس های گیربکس اتوماتیک یکی از موارد مهم نگهداری خودروهای اتومات است که هر صاحب خودروی اتوماتی باید به آن توجه ویژه داشته باشد.

گیربکس های اتوماتیک نسبت به گیربکس های دنده ای، به مراتب حساس تر بوده و نگهداری از آنها نیاز به دقت و حساسیت بیشتری دارد.

در صورت عدم رسیدگی یا انجام سرویس های دوره ای گیربکس اتوماتیک، باید منتظر به وجود آمدن مشکلات عمده در گیربکس خود باشید که میتواند هزینه بسیار سنگینی را به شما تحمیل کند.

بهتر است قبل از به وجود آمدن مشکلات عمده برای گیربکس خودروی خود، سرویس های دوره ای آنرا به صورت مرتب انجام داده تا از به وجود آمدن هزینه های سنگین جلوگیری کنید.

در صورتی که قصد دارید، سرویس گیربکس اتوماتیک خودروی خود را در تعمیرگاه کوروش کار مدیکس انجام دهید، با ما تماس حاصل فرمایید.